Přání emeritního děkana k výročí FSV UK

Prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc.

Fakulta dorostla do „Kristových let“, a mladí docenti a profesoři „mají na to“ stýkat a potýkat se s kolegy evropských a světových univerzit. Tento nesporný důvod k oslavám by neměl zastínit přelomové znamení doby: společenští vědci u nás i všude jinde stojí před výzvou na reformu paradigmat svých disciplin. „Knowledge society“ se ukázala být „domem na písku“, a stačila k tomu jedna malá mrška lidským očím bez mikroskopu neviditelná. Svůj poslední už nepublikovaný promoční proslov k absolventům doktorských programů /Aula Magna 2.12.2002/ jsem nazval „Jen jeden je Mistr“. Máme  již insignie a fakultní heslo „Cognitio et humanitas“. Vědění se vzdálilo lidskosti, metanoia je nutná. Pilát je tradován jako prototyp politika oportunisty, ale i on se přece jen vyslovil jednoznačně: „Ecce homo- Ejhle, člověk. Židovský král- Rex Judaeorum“. A už tisíc let „základ na skále“ univerzitní vzdělanosti Západu.

Lubomír Mlčoch