Přání emeritního děkana k výročí FSV UK

prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc.

Milé kolegyně a vážení kolegové,

mám to štěstí, že mohu stále ještě sledovat život fakulty velmi zblízka. Proto mohu zodpovědně konstatovat, že fakulta si vede velmi dobře a že je ve stavu, o kterém se nám v době, kdy jsem nastupoval na fakultu, ani nesnilo. Co je však možná ještě důležitější, je to, že většina lidí na fakultě, od kantorů a badatelů až po administrativní pracovníky, si přiznává, že je stále co zlepšovat a že se snaží o zlepšení práce hlavně u sebe sama. To je nesmírně důležité, neboť Jan Amos Komenský napsal, že vyučovat se dá slovy, ale vychovávat jen příkladem. Věřím, že lidé na fakultě jsou pro ty, kdo přijdou po nás dobrým příkladem.

Asi všichni si uvědomujeme (a čím jsme starší tím více), že vlastně celý život splácíme to, co jsme nezaslouženě dostali od těch, kteří nás vychovali, učili a uvedli do našich profesí. Splácíme tento dluh nejen ve svých rodinách, ale i v institucích, či spíše ve společenstvích lidí, které se nám stali druhým domovem, jakousi širší rodinou. A tak nám všem přeji, abychom mohli být přínosem pro druhé co nejdéle, aby se nám dařilo přinášet jim štěstí a poskytovat pomoc, zejména ve chvílích, kdy se zdá, že ne vše se daří tak, jak bychom si přáli.