Přání emeritního děkana k výročí FSV UK

Jakub Končelík

PhDr. Jakub Končelík, Ph.D.

Naše fakulta má narozeniny. A ne ledajaké. Třicáté! Ty vůbec nejhezčí. Tedy – měřeno lidským životem. Letos vykročí do věku již definitivně prostého všeho mladického třeštění a přitom věku plného duševní svěžesti, odvahy a síly k velkým činům. S oporou moudrosti svých předků: Vždyť ani po půlstoletí nevybledla úcta, se kterou naše fakulta chová vzpomínky na svou babičku z období Pražského jara – na dědictví Fakulty sociálních věd a publicistiky. Na dědictví prvního široce rozkročeného, ideologicky nepředpojatého a vnitřně svobodného sociálně-vědního pracoviště Univerzity Karlovy s nebojácným hlasem. Místa, které následná normalizace zadusila jako jedno z prvních. Ne nadlouho. Pojďme se radovat z výročí obrození tehdejších ideálů. A pojďme naší fakultě ke třicátinám popřát, aby zůstala útočištěm odvážných a spravedlivých kritiků všeho zlého a ochránkyní slunečné budoucnosti nejen svých studentek a studentů. Pojďme jí popřát, aby navždy zůstala imunní snahám všech novodobých normalizátorů a hájemstvím (nejen akademické) svobody a svěží mysli.

Jakub Končelík