Přání děkanky k výročí FSV UK

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.

Fakulta sociálních věd UK slaví třicetiny. Já osobně patřím mezi lidi, kteří narozeniny rádi oslavují. Nikdy mě netrápilo, že roky přibývají. Na hranici dospělosti jsem realisticky přijala, že když nic jiného, jsou narozeniny mé i mých přátel skvělou příležitostí, jak v našich hektických životech přibrzdit a strávit spolu čas. Od určitého věku vnímám narozeniny také jako příležitost pro bilanci získaných zkušeností a upevnění životních hodnot.

Narozeniny fakulty jsou v mnohém podobné těm lidským. Během třiceti let si FSV UK upevnila místo na mapě fakult Univerzity Karlovy. Už není tou úplně nejmladší, ale rozhodně patří mezi ty nejprůbojnější. Postupně si buduje komunitu studentů a studentek, absolventů a absolventek, vyučujících, vědců a vědkyň i administrativních pracovnic a pracovníků, kteří skrze svou práci posilují její dobré jméno doma i v zahraničí.

Těší mě, že díky tradici a práci předchozích generací mohou naši vyučující získávat zahraniční zkušenosti, věnovat se výzkumu v oblastech, o kterých jiní nepřemýšlejí, zavádět do výuky inovativní postupy a propojovat ji s praxí. Díky přirozené generační obměně má fakulta také na rozdíl od nás lidí tu výhodu, že nestárne. Ani nemůže, v dynamicky se měnícím prostředí se musí posouvat stále vpřed.

Přeju naší fakultě, ať se jí daří i v dalších desetiletích a optimálně staletích. Ať lidé, kteří ji společně tvoří, jsou na ni hrdí, rádi se na FSV UK vracejí a sdílejí s ní své zkušenosti. Věřím, že příští rok nám 1. června společnou oslavu jejích narozenin už nic nepřekazí a všichni budeme mít příležitost se na ní potkat.

Alice N. Tejkalová