Třicet let soustavného vzdělávání

Nejen naše fakulta nyní slaví třicetileté výročí. Představujeme paní Sonju Pešatovou, která se i v požehnaném věku nadále vzdělává v rámci naší Univerzity třetího věku, letos již třicátým rokem.

Co byste nám o sobě na úvod prozradila?

Začnu tím, že jsem zdravá, životem vyrovnaná, optimistka, pracovitá, jsem bez předsudků, dosud pracující a soběstačná, miluji kytičky a bojím se všech zvířat. Mám velmi ráda humor, naštěstí nežiji v „hmotné nouzi“. Od roku 1970 jsem procestovala všechny světadíly, o čemž jsem psala také do časopisů.

Jaké je vaše původní vzdělání?

Studovala jsem na gymnáziu, maturitu jsem úspěšně složila v roce 1950, mimochodem jen deset dní po popravě Milady Horákové. Po maturitě jsem se hlásila na Univerzitu Karlovu na obor Přírodní vědy, biologie. V té době se nemusely dělat přijímací zkoušky na vysoké školy, stačil opis maturitního vysvědčení a přihláška. Ovšem právě v roce 1950 bylo vše jinak. Museli jsme se tenkrát zúčastnit politického pohovoru, kde sedělo pět „svazáků“ v modrých košilích, kteří všem maturantům dali roční odklad pro sblížení se s dělnickou třídou.

Jak to probíhalo dál?

Na brigádu jsem nešla a studovala jsem dál hru na klavír a skončila na brněnské konzervatoři jako učitelka hudby. Tím se tedy můj život a směr, kterým jsem se chtěla vydat, úplně změnil. Moje dvě starší sestry v té době už naštěstí studovaly a obě dnes mají vysokoškolské tituly.

Jaká byla vaše cesta k programu U3V?

Hned po Sametové revoluci jsem začala pátrat po příležitostech vyžití ve volném čase pro nás starší. Nabízelo se několik možností, ale ani jedna mi vzhledem k mému povolání učitelky klavíru na lidové škole umění z časových důvodů nevyhovovala. Nakonec jsem začala navštěvovat kurzy průvodců po Praze, které pořádala tehdejší Pražská informační služba. Tento kurz jsem za rok úspěšně dokončila a dostala diplom. Poté jsem pokračovala na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, kde jsem se vzdělávala po dobu dvou let, v té době se už formoval program U3V. V roce 2001 jsem se zapsala na Fakultu sociálních věd, kam docházím doposud.

Vzděláváte se tedy již pěknou řádku let…

Ano, od roku 2002 se mi v rámci programů U3V podařilo získat skoro všechny diplomy, celkem devatenáct. Mohu říct, že mě má rodina a přátelé obdivují, že se chci stále vzdělávat. Většina žen a zároveň babiček se v mém věku věnuje spíše vnoučatům, ale já v době začátků U3V žádné neměla a stále jsem pracovala. Zároveň jsme s manželem hodně cestovali a jezdili na koncerty nebo provozovali turistiku.

Co vám kromě vzdělání studium U3V ještě dalo?

Během mého studia na U3V se mi povedlo navázat přátelský vztah s velmi sympatickou paní. Naše přátelství stále trvá, byť už není tak intenzivní. 

Děkujeme za rozhovor a ať se vám daří!


Klára Kuchařová, studentka IKSŽ FSV UK