Díky józe objevuji stále něco nového

Monika Hollmannová, tajemnice a vyučující na Institutu ekonomických studií působí na FSV UK mnoho let. V dalším díle seriálu rozhovorů, ve kterých představujeme zaměstnance FSV, jsme si s ní povídali o józe, kterou se již mnoho let zabývá.

Mimo vaše zaměstnání na Institutu ekonomických studií se věnujete také józe. Co vás k ní přivedlo?

Józe se věnuji již dlouhou dobu, od svých studentských let, kdy se mi dostala do rukou kniha o józe. Zjistila jsem, že cvičení a meditace mi přinášejí radost, pomohou od bolesti zad, otevírají vnitřní prostor, a že díky tomu objevuji stále něco nového.

Co vám praktikování jógy dává?

Jóga je pro mne cestou, do života dokáže přinášet radost a zklidnění. Dodává a obnovuje energii ke každodenním úkonům a pomáhá objevovat zcela nové duševní i fyzické síly, které usnadňují smysluplně se pohybovat v dnešní „zrychlené“ době.

Jak takové dvě věci zvládáte v životě kombinovat?

Jóga ke mně v podstatě patří… Dech a jeho vnímání mám s sebou celý den. Ovšem asi i díky mému zájmu o jógu jsem se nikdy nevěnovala vědě, ale spíše praktickým záležitostem, ať už výuce účetnictví, nebo financím institutu i fakulty. Po mnoha letech vlastní praxe jsem také začala jógu předcvičovat a podílím se na výuce jógové terapie v rámci CŽV na FTVS UK. Dělá mi radost, když mohu pomoci ostatním cítit se lépe – fyzicky i psychicky – a to se snažím přenášet do všech svých pracovních vztahů, ale i do výuky.

Co pro vás znamená FSV? Popřála byste jí něco k výročí?

Fakultu jako mnohaoborovou instituci jsem měla příležitost více poznat během mého dlouholetého působení v Akademickém senátu, i když samozřejmě více znám svůj domovský institut. Ať na institutu, tak i na fakultní úrovni mě těší práce s chytrými kolegy v přátelské atmosféře. Fakultě přeji, aby dále prosperovala a stále se rozvíjela, aby přitahovala zvídavé studenty a pro jednotlivé obory nadšené pedagogy a vědce.

Děkujeme za rozhovor a milé přání.


Tereza Počtová, studentka IKSŽ FSV UK