Kultura, astronomie i politika

Pan Eduard Major se rád vzdělává v oblastech, které jej kromě jeho profese vždy bavily. O nich a jeho cestě na Fakultu sociálních věd je další rozhovor, ve kterém představujeme naše studenty programu U3V.

Můžete na úvod stručně shrnout váš dosavadní studijní a následně profesní život?

Vystudoval jsem Fakultu národohospodářskou Vysoké školy ekonomické obor ekonomicko-matematické výpočty. Záhy po nástupu do školy jsem se v letech 1967 – 1969 angažoval ve studentském hnutí. Pracoval jsem ve studentském časopise EKONOM, nejdříve jako fotograf, potom redaktor a nakonec, před zákazem činnosti časopisu, ve funkci šéfredaktora. V období normalizace, mj. i díky aktivitě tehdejšího rektora Hradeckého, který řídil čistky na VŠE, při kterých bylo ze školy vyhozeno kolem 200 pedagogů, pracovníků školy a studentů, jsem byl jako  předseda Akademické rady studentů VŠE  také vyloučen ze školy a musel jsem pracovat v dělnické profesi. Pracoval jsem tedy jako třídič děrných štítků a po roce jako programátor. Školu jsem nakonec  mohl dokončit až po čtyřech letech. Poté jsem pracoval i nadále jako programátor a posléze jako projektant a realizátor bezpečnostních systémů. Loni v létě jsem odešel do důchodu.

Jaká byla vaše cesta k programu Univerzita třetího věku?

Do programu U3V jsem se dostal díky mé ženě, která navštěvovala program U3V na Filozofické fakultě UK. Zpočátku jsem tam chodil na kurzy egyptologie, na úžasné cykly přednášek pana prof. Hilského o Shakespearovi, jeho sonetech a dramatech, kurzy o češtině, rovněž zajímavý kurz o čínské kultuře, který vedla paní Obuchová atd. Rád jsem využil této možnosti a snažil jsem se zabývat tím, co mne, kromě mé profese, bavilo.

Jaké kurzy navštěvujete tady na FSV UK?

Protože jsem se od mládí zajímal o politiku, našel jsem si v programu U3V i další zajímavá témata na FSV UK, kde jsem začal kurzem pana Šíra o ruské okupaci Ukrajiny – to se mi moc líbilo a tak jsem pokračoval kurzem paní Procházkové o Německu. Bohužel tento kurz, který se mi také velmi líbil, přerušil koronavirus. Doufám, že až to všechno kolem pandemie skončí, budu se moci do školy vrátit.

Je něco, co se vám na kurzech zde na fakultě obzvláště líbí?

Mile mě překvapila neformální atmosféra kurzu, s ostatními účastníky jsme na začátku každé hodiny krátce diskutovali na téma, které pan Šír uvedl a poté podrobně komentoval. Rád bych aspoň takto ještě jednou panu Šírovi poděkoval. Ve svém druhém, bohužel nedokončeném, kurzu o Německu jsem si jen utvrdil svůj pocit otevřenosti a neformálnosti atmosféry, aniž by to mělo vliv na úroveň přednášek tady na FSV UK. Díky také skvělé paní Procházkové, která svůj kurz vedla s naprostou suverenitou a znalostí věci a přitom přirozeným a poutavým způsobem.

Máte ještě kromě uvedeného další koníčky, které vás inspirují ve výběru kurzů U3V?

Vrátil jsem se ke své velké lásce z mládí, k astronomii. Chodil jsem na přednášky o nových objevech v astronomii na Matematicko-fyzikální fakultě UK, ale bohužel i tento kurz epidemie přerušila. Zatím nevím, jak budu pokračovat, informace o dalších programech na MFF ještě nemám.

Jak trávíte volné chvíle a co vás kromě programu Univerzita třetího věku baví?

Tuto zvláštní dobu trávíme s manželkou na naší chalupě, práce na zahradě nám zabírají veškerý čas a cítíme se tady mnohem lépe než v Praze. Kromě zahrady a sledování současné situace máme teď velké téma – máme radost z našeho sedmiměsíčního vnuka, a tak prožíváme s manželkou docela spokojený čas, který můžeme, a také to tak děláme, věnovat našim radostem a zálibám.

Ať se vám tedy i nadále daří a vnouček vám dělá jen samou radost. Děkujeme za rozhovor!


Linda Sequensová, studentka ISS FSV UK